Elparts - Všetky súčiastky

Toto je zjednodušené zobrazenie všetkých súčiastok v systéme (celkom 29658). Pre lepšie zobrazenie, vyhľadávanie, a ďalšie funkcie, použi hlavnú stránku.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Diódy > Zenerove
1N5985C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5985D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5986
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5986A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5986B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5986C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5986D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5987
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5987A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5987B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5987C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5987D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5988
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5988A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5988B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5988C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5988D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5989
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5989A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5989B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5989C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5989D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5990
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5990A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5990B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5990C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5990D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5991
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5991A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5991B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5991C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5991D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5992
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5992A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5992B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5992C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5992D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5993
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5993A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5993B
DO-35, Ptot = 500 mW
Mek má 1 ks (použité)
Diódy > Zenerove
1N5993C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5993D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5994
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5994A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5994B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5994C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5994D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5995
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5995A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5995B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5995C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5995D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5996
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5996A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5996B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5996C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5996D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5997
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5997A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5997B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5997C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5997D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5998
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5998A
DO-35, Ptot = 500 mW
Mek má 1 ks (použité)
Diódy > Zenerove
1N5998B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5998C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5998D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5999
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5999A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5999B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5999C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N5999D
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6000
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6000A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6000B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6000C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6001
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6001A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6001B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6001C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6002
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6002A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6002B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6002C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6003
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6003A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6003B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6003C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6004
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6004A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6004B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6004C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6005
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6005A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6005B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6005C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6006
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6006A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6006B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6006C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6007
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6007A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6007B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6007C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6008
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6008A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6008B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6008C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6009
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6009A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6009B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6009C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6010
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6010A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6010B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6010C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6011
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6011A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6011B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6011C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6012
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6012A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6012B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6012C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6013
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6013A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6013B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6013C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6014
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6014A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6014B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6014C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6015
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6015A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6015B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6015C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6016
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6016A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6016B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6016C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6017
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6017A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6017B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6017C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6018
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6018A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6018B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6018C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6019
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6019A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6019B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6019C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6020
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6020A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6020B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6020C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6021
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6021A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6021B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6021C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6022
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6022A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6022B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6022C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6023
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6023A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6023B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6023C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6024
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6024A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6024B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6024C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6025
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6025A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6025B
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6025C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6026
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6026A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6026C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6027
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6027A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6027C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6028
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6028A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6028C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6029
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6029A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6029C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6030
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6030A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6030C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6031
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6031A
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1N6031C
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1NZ70
Tesla, D19
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5913BT3G
ozn. 813B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5914BT3G
ozn. 814B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5915BT3G
ozn. 815B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Mek má 2 ks (použité)
Diódy > Zenerove
1SMA5916BT3G
ozn. 816B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5917BT3G
ozn. 817B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5918BT3G
ozn. 818B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5919BT3G
ozn. 819B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5920BT3G
ozn. 820B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5921BT3G
ozn. 821B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5922BT3G
ozn. 822B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5923BT3G
ozn. 823B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5924BT3G
ozn. 824B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5925BT3G
ozn. 825B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5926BT3G
ozn. 826B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5927BT3G
ozn. 827B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5928BT3G
ozn. 828B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5929BT3G
ozn. 829B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5930BT3G
ozn. 830B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5931BT3G
ozn. 831B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5932BT3G
ozn. 832B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5933BT3G
ozn. 833B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5934BT3G
ozn. 834B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5935BT3G
ozn. 835B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5936BT3G
ozn. 836B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5937BT3G
ozn. 837B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5938BT3G
ozn. 838B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5939BT3G
ozn. 839B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5940BT3G
ozn. 840B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5941BT3G
ozn. 841B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5942BT3G
ozn. 842B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5943BT3G
ozn. 843B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
1SMA5945BT3G
ozn. 845B
ON Semiconductor, DO-214AC (SMA)
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
20B
DO-35, Ptot = 500 mW
Mek má 1 ks (použité)
Diódy > Zenerove
20HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
20HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
20HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
20HSC
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
22HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
22HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
22HSC
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
22HSD
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
24HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
24HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
24HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
24HSC
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
24HSD
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
27HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
27HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
27HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
27HSC
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
27HSD
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2NZ70
Tesla, D19
Mek má 13 ks (rôzny stav)
Diódy > Zenerove
2V0HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V0HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V0HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V2HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V2HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V2HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V4HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V4HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V4HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V7HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V7HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
2V7HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
30HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
30HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
30HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
30HSC
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
30HSD
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
33HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
33HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
33HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
33HSC
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
33HSD
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
36HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
36HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
36HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
36HSC
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
36HSD
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
39HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
39HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
39HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
39HSC
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
39HSD
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3NZ70
Tesla, D19
Mek má 3 ks (nové)
Diódy > Zenerove
3V0HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3V0HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3V0HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3V3HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3V3HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3V3HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3V6HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3V6HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3V6HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3V9HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
3V9HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Mek má 9 ks (použité)
Diódy > Zenerove
3V9HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
4.3C
SOD-57
Mek má 2 ks (použité)
Diódy > Zenerove
4.7B1
SOD-57
Mek má 1 ks (použité)
Diódy > Zenerove
4NZ70
Tesla, D19
Mek má 5 ks (rôzny stav)
Diódy > Zenerove
4V3HS
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
4V3HSA
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
4V3HSB
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
4V3HSC
DO-35, Ptot = 500 mW
Nikto nemá na sklade
Diódy > Zenerove
4V7
DO-35, Ptot = 500 mW
Mek má 1 ks (použité)
Diódy > Zenerove
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99