Elparts - Všetky súčiastky

Toto je zjednodušené zobrazenie všetkých súčiastok v systéme (celkom 21420). Pre lepšie zobrazenie, vyhľadávanie, a ďalšie funkcie, použi hlavnú stránku.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Integrované obvody > Logické > NAND
MH54S20
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH54S20S
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH54S37
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH54S37S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH54S38
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH54S38S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH54S40
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH54S40S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7400
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7400S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Mek má 5 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7403
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7403S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7410
3x trojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7410S
3x trojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7420
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7420S
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7430
osemvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7430S
osemvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7437
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7437S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Mek má 2 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7438
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7438S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7440
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH7440S
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74ALS00
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74ALS03
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74ALS10
3x trojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74ALS20
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74ALS30
osemvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74ALS37
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74ALS38
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74ALS40
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S00
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S00S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S03
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S03S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S10
3x trojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S10S
3x trojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S20
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S20S
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S37
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S37S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S38
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S38S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S40
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH74S40S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8400
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8400S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8403
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8403S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8410
3x trojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8410S
3x trojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8420
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8420S
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8430
osemvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8430S
osemvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8437
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8437S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8438
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8438S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8440
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH8440S
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S00
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S00S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S03
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S03S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S10
3x trojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S10S
3x trojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S20
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S20S
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S37
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S37S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S38
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S38S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S40
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MH84S40S
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MHB4011
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Mek má 4 ks (rôzny stav), Stah_CZ má 1 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > NAND
MHB4012
2x štvorvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MHB4068
osemvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MZH115
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP16
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MZH145
2x päťvstupový NAND
Tesla, DIP16
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
MZH185
4x dvojvstupový NAND
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
N74F38D
4x dvojvstupový NAND, ozn. 74F38 / 74F38D
SO-14
Mek má 2 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > NAND
N74F38N
4x dvojvstupový NAND, ozn. 74F38 / 74F38D
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN5420J
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN5422J
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN5422W
2x štvorvstupový NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN5438J
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN5438W
4x dvojvstupový NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54HC00J
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54LS20J
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54LS20W
2x štvorvstupový NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54LS22FK
2x štvorvstupový NAND
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54LS22J
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54LS22W
2x štvorvstupový NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54LS38FK
4x dvojvstupový NAND
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54LS38J
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54LS38W
4x dvojvstupový NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54S20J
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54S20W
2x štvorvstupový NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54S22FK
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54S22J
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54S22W
2x štvorvstupový NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54S38FK
4x dvojvstupový NAND
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54S38J
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN54S38W
4x dvojvstupový NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN7400N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Mek má 6 ks (rôzny stav)
Integrované obvody > Logické > NAND
SN7420N
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN7422N
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN7438J
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN7438N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Mek má 3 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74HC00D
4x dvojvstupový NAND, ozn. HC00
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74HC00DB
4x dvojvstupový NAND, ozn. HC00
SSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74HC00N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Mek má 5 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74HC00NS
4x dvojvstupový NAND, ozn. HC00
SO-14 (wide)
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74HC00PW
4x dvojvstupový NAND, ozn. HC00
TSSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74HC132D
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND, ozn. HC132
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74HC132DB
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND, ozn. HC132
SSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74HC132N
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND
DIP14
Mek má 4 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74HC132NS
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND, ozn. HC132
SO-14 (wide)
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74HC132PW
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND, ozn. HC132
TSSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74LS20D
2x štvorvstupový NAND
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74LS20N
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74LS22D
2x štvorvstupový NAND
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74LS22N
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74LS38D
4x dvojvstupový NAND
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74LS38FN
4x dvojvstupový NAND
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74LS38J
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74LS38N
4x dvojvstupový NAND, ozn. 74LS38N
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74S20D
2x štvorvstupový NAND
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74S20N
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74S22D
2x štvorvstupový NAND
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74S22N
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74S38D
4x dvojvstupový NAND
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74S38FN
4x dvojvstupový NAND
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74S38J
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SN74S38N
4x dvojvstupový NAND, ozn. 74S38N
DIP14
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > NAND
SNJ54HC00FK
4x dvojvstupový NAND
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SNJ54HC00J
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SNJ54HC00W
4x dvojvstupový NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SNJ54HC132FK
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SNJ54HC132J
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SNJ54HC132W
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SNV54HC00J
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SNV54HC00W
4x dvojvstupový NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SNV54HC132J
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
SNV54HC132W
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
T74LS10B1
3x trojvstupový NAND
DIP14
Mek má 2 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > NAND
T74LS10C1
3x trojvstupový NAND
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
T74LS10D1
3x trojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
T74LS10M1
3x trojvstupový NAND
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCA6401N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCA6410N
3x trojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCA64132N
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCA6420N
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCA6430N
osemvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCA6437N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCA6438N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCA6440N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCA64H00N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCA64H40N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY6403N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY7400N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY7401N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY7403N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY7410N
3x trojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74132N
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY7420N
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY7430N
osemvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY7437N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY7438N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY7440N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74H00N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74H10N
3x trojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74H40N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74LS00N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74LS01N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74LS03N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74LS10N
3x trojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74S00N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74S03N
4x dvojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74S10N
3x trojvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74S20N
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
UCY74S22N
2x štvorvstupový NAND
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
V4011D
4x dvojvstupový NAND
RFT, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
V4012D
2x štvorvstupový NAND
RFT, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
V4023D
3x trojvstupový NAND
RFT, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
V4093D
4x dvojvstupový Schmitt-trigger NAND
RFT, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NAND
Integrované obvody > Logické > NOR
7402PC
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Mek má 1 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > NOR
74LCX02M
4x dvojvstupový NOR, ozn. 74LCX02
SO-14
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > NOR
74LCX02T
4x dvojvstupový NOR, ozn. 74LCX02
TSSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
74LV02APW
4x dvojvstupový NOR, ozn. 74LV02A
TSSOP14
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4000BD
2x trojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4000BF
2x trojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4000BK
2x trojvstupový NOR
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4001BD
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4001BF
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4001BK
4x dvojvstupový NOR
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4002BD
2x štvorvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4002BF
2x štvorvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4002BK
2x štvorvstupový NOR
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4025BD
3x trojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4025BF
3x trojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCC4025BK
3x trojvstupový NOR
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4000BE
2x trojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4000BF
2x trojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4000BM
2x trojvstupový NOR
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4001BE
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4001BF
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4001BM
4x dvojvstupový NOR
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4002BE
2x štvorvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4002BF
2x štvorvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4002BM
2x štvorvstupový NOR
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4025BE
3x trojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4025BF
3x trojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
HCF4025BM
3x trojvstupový NOR
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
K155ЛE1
4x dvojvstupový NOR, eq. 7402
DIP14
Mek má 1 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > NOR
K155ЛE2
2x štvorvstupový NOR, eq. 7423
DIP16
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
K155ЛE3
2x štvorvstupový NOR, eq. 7425
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
K155ЛE4
3x trojvstupový NOR, eq. 7427
DIP16
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
K155ЛE5
4x dvojvstupový NOR, eq. 7428
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
K155ЛE6
4x dvojvstupový NOR, eq. 74128
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
MH54ALS02
4x dvojvstupový NOR
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
MH74ALS02
4x dvojvstupový NOR
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
MHB4001
4x dvojvstupový NOR
Tesla, DIP14
Mek má 1 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > NOR
MHB4002
2x štvorvstupový NOR
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SN5402J
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SN54LS02J
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SN54S02J
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SN7402N
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SN74LS02D
4x dvojvstupový NOR, ozn. LS02
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SN74LS02N
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Mek má 5 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > NOR
SN74LS02NS
4x dvojvstupový NOR, ozn. 74LS02
SO-14 (wide)
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SN74S02D
4x dvojvstupový NOR, ozn. S02
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SN74S02N
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SNJ5402J
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SNJ5402W
4x dvojvstupový NOR
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SNJ54LS02FK
4x dvojvstupový NOR
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SNJ54LS02J
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SNJ54LS02W
4x dvojvstupový NOR
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SNJ54S02FK
4x dvojvstupový NOR
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
SNJ54S02J
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
UCA6402N
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
UCY7402N
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
UCY74LS02N
4x dvojvstupový NOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > NOR
V4001D
4x dvojvstupový NOR
RFT, DIP14
Mek má 2 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > NOR
Integrované obvody > Logické > XOR
74ACT86G
4x dvojvstupový XOR
SO-14
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > XOR
74HC86D
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
74HC86DB
SSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
74HC86PW
TSSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
74HCT86D
SO-14
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Logické > XOR
74HCT86DB
SSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
74HCT86PW
TSSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
CD4070BE
4x dvojvstupový XOR
DIP14
Mek má 5 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > XOR
CD4070BF
4x dvojvstupový XOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
CD4070BM
4x dvojvstupový XOR
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
CD4070BNS
4x dvojvstupový XOR
SO-14 (wide)
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
CD4070BPW
4x dvojvstupový XOR
TSSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
CDB486E
4x dvojvstupový XOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
MH54ALS86
4x dvojvstupový XOR
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
MH74ALS86
4x dvojvstupový XOR
Tesla, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
MHB4030
4x dvojvstupový XOR
Tesla, DIP14
Mek má 1 ks (nové)
Integrované obvody > Logické > XOR
SN74ACT86D
4x dvojvstupový XOR, ozn. ACT86
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
SN74ACT86DB
4x dvojvstupový XOR, ozn. AD86
SSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
SN74ACT86N
4x dvojvstupový XOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
SN74ACT86NS
4x dvojvstupový XOR, ozn. ACT86
SO-14 (wide)
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
SN74ACT86PW
4x dvojvstupový XOR, ozn. AD86
TSSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
SNJ54ACT86FK
4x dvojvstupový XOR
LCCC20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
SNJ54ACT86J
4x dvojvstupový XOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
SNJ54ACT86W
4x dvojvstupový XOR
CFP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
UCA6486N
4x dvojvstupový XOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
UCY7486N
4x dvojvstupový XOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
V4030D
4x dvojvstupový XOR
RFT, DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XOR
Integrované obvody > Logické > XNOR
CD4077BE
4x dvojvstupový XNOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XNOR
CD4077BF
4x dvojvstupový XNOR
DIP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XNOR
CD4077BM
4x dvojvstupový XNOR
SO-14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XNOR
CD4077BNS
4x dvojvstupový XNOR
SO-14 (wide)
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XNOR
CD4077BPW
4x dvojvstupový XNOR
TSSOP14
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Logické > XNOR
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
16P40-032F1
DIP40
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
COM9026BI
LAN controller
SMC, DIP40
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
CY8C21334-24PVXA
Cypress Semiconductor, TSSOP20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
CY8C21534-24PVXA
Cypress Semiconductor, TSSOP20
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
D8742
8048 CPU, UV
Intel, DIP40
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
HT6542
Keyboard MCU
Holtek, DIP40
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
MAB8441P
Philips, DIP28 (wide)
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
MC68HC705BD9B
Motorola, SDIP42
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
MH3001
riadiaci obvod MCU
Tesla, DIP40
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
MH3002
centrálny procesorový obvod
Tesla, DIP28 (wide)
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
MH3003
obvod pre urýchlenie
Tesla, DIP28 (wide)
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
MHB7001
IO pre kalkulačky
Tesla, DIP28 (wide)
Nikto nemá na sklade
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
MHB8035
Tesla, DIP40
Stah_CZ má 1 ks (nové)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
MHB8048
Tesla, DIP40
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
PCA84C640P/019
Philips, SDIP42
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
PCA84C840P/012A
Philips, SDIP42
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
PCF84C81/CTV972
Philips, DIP28 (wide)
Mek má 5 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
PCF84C81P/047
Philips, DIP28 (wide)
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
S3P863AXZZ-AQBA
SAM8 MCU
Samsung, SDIP42
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
SDA2083-A534
MCU s ROM
Siemens, DIP40
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
SDA555XEL
Micronas, SDIP52
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
SM8952AC25PP
SyncMOS, DIP40
Mek má 1 ks (použité)
Integrované obvody > Mikrokontroléry a procesory
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72